Sự kiện

Expired
Tháng Tám 27, 2020
Kính gửi Quý doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân, Cuối tháng 7 vừa qua, công ty NashTech Việt Nam (một thành viên của Liên minh VNITO) đã đạt được chứng chỉ CMMI Development V2.0 Maturity Level 5, và trở thành...