You are here
Home > Công nghệ

ICT COMM 2017 – Triển Lãm Quốc Tế Về Sản Phẩm, Dịch Vụ Viễn Thông, Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016, Triển lãm quốc tế về Sản phẩm, Dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam (Triển lãm Vietnam ICT comm) hướng đến mục tiêu tạo sân chơi hữu ích và thuận lợi để các Tập

Top