Sắp diễn ra “Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ III – Long An 2018 và Lễ công bố Logo thương hiệu Gạo Việt Nam”

Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ III - Long An 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 18 - 24/12/2018 tại đường Hùng Vương, thành phố Tân An, tỉnh Long An với chủ đề “Phát triển bền vững Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn”, “người Việt Nam ưu tiên

Top